• 6/آذر/1391

  جسارت یک فیلمساز جوان...

  امير ثقفي جزو آن گروه سينما‌گران جواني است كه ورود و موفقيت‌شان در سينما ربطي به خانواده‌شان نداشته است! و روشن است كه فيلمش از دل مطالعه و پيگيري سينما و ساخت فيلم‌هاي تجربي آمده است. حتي.....

  بیشتر
 • 6/آذر/1391

  چــه پســـری!

  عروس آتش در انتهاي دهه هفتـاد، بازيگري را به سينماي ايـران معرفي كـرد كه خاطره بازي‌هاي فراموش نشدني‌اش در دهه بعد ماندگار شـد و در حالـي كه همـان سال جايي گفته بود برايش....

  بیشتر