طنزش كه با تفاوت‌هايي باز برچسب برند كارهاي خود مديري را دارد. طنزي كه در دل قصه شكل مي گيرد: طنز "تلخ و سياه" در يك اجتماع خيالي

ادامه مطلب

فيلم‌سازي كه هيچ‌گاه تغيير مسير نداد و راه هيچ فيلم‌سازي را در پيش نگرفت و با پرداختن به مسائل كودكان و نوجوانان و جوانان و ناهنجاري‌هايشان كوشش كرد سينمايي ويژه خود، به جا بگذارد که خودش بود.

ادامه مطلب

شما هم فيلم كمدي در ميان ده انتخاب برترتان از سينماي ايران وجود ندارد؟

ادامه مطلب