"دختر" یك ويژگي مهم ديگر سينماي ميركريمي را يادآوري مي‌كند و آن زن محوري آثار او پس از "خيلي دور خيلي نزديك" است. زن محوري و نه لزوما سينماي زنانه كه حتي وقتي در "امروز" نقش مرد در فيلم پررنگ مي‌شود باز قصه دور شخصيت زن شكل مي‌گيرد و...

ادامه مطلب

به جوان مي‌گويم عكس شما را يكي از بهترين كارگردانان سينماي ايران گرفت. هيجان زده مي‌گويد كه سينماي ايران را مي‌شناسد و فيلم‌هايي را ديده. جمله پاياني‌اش را هنوز به ياد دارم:"دوست دارم به ايران بيايم تا ببينم خانه دوست كجاست."

ادامه مطلب

همان سال‌ها عطا بهمنش كتابي نوشت با عنوان "گام به گام با جام" در تفسير جام جهاني ١٩٨٢ اسپانيا و در آلبوم عكس صفحات پاياني‌اش عكسي را هم به حجازي و پسرش كه در بغل داشت اختصاص داده و يادي كرده بود از او و درخشش در جام جهاني...

ادامه مطلب