شما هم فيلم كمدي در ميان ده انتخاب برترتان از سينماي ايران وجود ندارد؟

ادامه مطلب

حالا به لحاظ مضمون و ساختار هم شايد با جدايي نادر از سيمين مقايسه شود و سينماي او را وام‌دار اصغر فرهادي بدانند، باز هم مهم نيست. آن چه اهميت مي‌يابد قصه‌تر و تازه و جذابش است.

ادامه مطلب

... شب نخست حضورم در جشنواره وقتي به هتلم برمي‌گردم كسي برايم يادداشتي گذاشته و نوشته سه روز در جشنواره حضور دارد و دوست دارد همديگر را ببينيم. ديگر از اين بهتر نمي‌شود!

ادامه مطلب