فيلم‌سازي كه هيچ‌گاه تغيير مسير نداد و راه هيچ فيلم‌سازي را در پيش نگرفت و با پرداختن به مسائل كودكان و نوجوانان و جوانان و ناهنجاري‌هايشان كوشش كرد سينمايي ويژه خود، به جا بگذارد که خودش بود.

ادامه مطلب

شما هم فيلم كمدي در ميان ده انتخاب برترتان از سينماي ايران وجود ندارد؟

ادامه مطلب

حالا به لحاظ مضمون و ساختار هم شايد با جدايي نادر از سيمين مقايسه شود و سينماي او را وام‌دار اصغر فرهادي بدانند، باز هم مهم نيست. آن چه اهميت مي‌يابد قصه‌تر و تازه و جذابش است.

ادامه مطلب